Een project van Ruud en Jeanne Oomen (fysiotherapeuten) uit Etten-Leur

Ondersteuning voor het “Rotary Gambia Project”.

Van de Rotaryclub Etten-Leur e.o. zijn in 2019 4 stellen vertrokken naar Gambia in tweedehands auto’s en busjes, volgeladen met hulpgoederen.

De hulpgoederen werden verdeeld en de voertuigen werden verkocht op de automarkt.

De opbrengst ging naar  2 projecten: Scholenplan en een gezondheidscentrum.

Deze projecten werden zowel in 2019 als in 2020 ondersteund.

   

Sponsoring van vier mannen uit Zundert die per fiets de “Tour du Als” beklimmen om daarmee geld op te halen voor de stichting ALS.

 

Sponsoring van het Project “Stepping Stones” in Cambodja van Eddy Roovers en Marco van Meer uit Etten-Leur.

Ons rekeningnummer is NL21 RABO 0346 0930 58 ten name van Stichting Victoria Foundation