Over ons

De Stichting Victoria Foundation is opgericht door Harrie van Heeswijk en Jeanine van Heeswijk – Strous op 30 januari 2019.

Registratie bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 73843466

RSIN   859683552

ANBI-status

Hoofddoel volgens de statuten:

Het schenken van gelden aan sociale, maatschappelijke en culturele projecten.

Beleidsplan:

De foundation gaat actief op zoek naar projecten die binnen de doelstelling zullen vallen, zowel in en als buiten Nederland. Daarnaast kunnen projecten zich ook aanmelden.

Bij voorkeur wordt aangehaakt bij bestaande projecten, maar er kunnen ook nieuwe initiatieven (mede-)ontwikkeld of gefaciliteerd worden.

De projecten moeten mede ondersteund worden door andere partijen zodat de duurzaamheid is geborgd. Het voortbestaan van de projecten mag op de lange termijn niet afhankelijk zijn van de foundation. Er zal daarom ook naar cofinanciering moeten worden gezocht. Naast ondersteuning met financiële middelen kan er ook ondersteuning worden geboden door middel van het verstrekken van materialen en/of kennis.

Aanvragen voor giften, financiering en/of facilitering worden voorgelegd aan het bestuur van de foundation. Het bestuur zal de aanvraag beoordelen, zo nodig nadere informatie inwinnen en na besluitvorming de aanvrager hierover informeren.

De stichting heeft geen winstoogmerk en heeft niet het behartigen van commerciële belangen tot doel.

Het bestuur wordt gevormd door:

Heer Reg Nelemans, voorzitter

Mevr. Lizan van Aert, penningmeester

Mevr. Jeanine van Heeswijk- Strous, secretaris

De leden van het bestuur zijn onbezoldigd.

Omdat de Victoria Foundation pas onlangs is opgericht is het niet mogelijk om nu al informatie te geven over ondernomen activiteiten c.q. donaties. Onze activiteiten in het verleden waren divers en we zijn van plan om deze lijn door te trekken en hierop verder te bouwen. Om een indruk te geven van onze interesses ziet u op de home pagina foto’s van een aantal “goede doelen”, die we in het verleden steunden.

Jaarverslagen:

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Laat een bericht achter

Waar je ons kan vinden

Bisschopsmolenstraat 42,

4876 AP Etten-Leur

Nederland

info@victoriafoundation.nl
www. victoriafoundation.nl

telefoon +31 622 88 58 96

NL21 RABO 0346 0930 58 t,n,v, Stichting Victoria Foundation